WORKSHOP 1

Natuurlijke tribes

Eric de Blok

Een tribe is een leefgemeenschap. In de biologie is een leefgemeenschap een ecosysteem. Tijdens deze workshop bezoeken we het ecodisplay de Mangrove en verkennen we wat de onderliggende principes van een ecosysteem zijn en hoe het organisaties kan helpen om een tribe te bouwen. 

 • Een ecosysteem is eenheid door interactie 
 • Gelijkwaardigheid is geen regel maar een uitzondering  
 • Ont-snap organisatiekunde! 
   
WORKSHOP 2
Afrikaans Kampvuurgesprek 

Marion van de Guchte

Stop met vergaderen en steek kampvuren aan! Tijdens kampvuurgesprekken vermijden we discussie en bespreken we inhoudelijke thema’s en vraagstukken, waarbij we gebruik maken van de kracht van het collectief. Niet het individu, maar de groep staat centraal. Het gesprek vindt plaats in een halve cirkel waarbij iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar waarheid, mening en ideeën te delen vanuit vertrouwen, eerlijkheid en openheid. Dankzij deze oprechte ideeën en meningen kan de leider  /vraagsteller aan het einde van het kampvuurgesprek een goed afgewogen besluit nemen ten aanzien van het vraagstuk. Besluiten zonder verliezers.

 • Maak kennis met het 5-stappen model voor een Afrikaans kampvuurgesprek
 • Word bewust van de kracht van neutraliteit
 • Ervaar de wijsheid van het collectief: iedereen uit het systeem praat, denkt en doet mee
 • Leer, via de kracht van het collectief, bespreekbaar te maken wat in je eigen organisatie onbespreekbaar leek

Deze vorm staat ook beschreven in het boek Building Tribes

   
WORKSHOP 3
Silent Quaker meeting

Karin van Mensvoort

In deze workshop ervaar je wat het is om te luisteren naar de wijsheid in de stilte van de groep. Je maakt kennis met vier verschillende soorten Quaker meetings. We kunnen veel leren van de manier waarop Quakers de kracht van de stilte inzetten om tot verdiepende dialoog en breed gedragen besluiten te komen. Hoe luister je naar de bedoeling van de organisatie, vergader je ego-vrij en in gelijkwaardigheid. We oefenen een stilte gesprek en reflecteren op de mogelijkheden die er zijn in je eigen werkomgeving om de stilte in te zetten als instrument. Tijdens deze workshop:

 • Maak je kennis met vier verschillende Quaker meetings
 • Oefen je met een stilte gesprek
 • Ervaar je de wijsheid van de stilte in de groep
 • Ga je op zoek naar de essentie van de meeting
 • Krijg je een vernieuwende methode voor anders vergaderen aangereikt 

Deze vorm staat ook beschreven in het boek Building Tribes

   
WORKSHOP 4
Deep Democracy: Check in - Check out

Marien Colijn

Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. De Lewis methode van Deep Democracy is ontwikkeld in het Zuid-Afrika van  na de apartheid en bestaat uit gerichte technieken en concrete stappen om tot constructieve besluiten te komen, met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door de conflicten onder ogen te zien, boven de waterspiegel te halen en te ontrafelen kun je ermee aan de slag gaan. Co-Resolve is de leiderschapvariant van Deep Democracy. In deze workshop maak je kennis met het fenomeen van het in- en out-checken aan het begin en einde van vergaderingen. Deze tool is één van de onderdelen van de Deep Democracy methodiek.        

 • Wat is een Check-in en een Check-out?
 • Waarom zou je het doen en hoe doe je het op de juiste manier?
 • Wat maakt het zo waardevol?
 • Hoe doe ik het vanuit mijn leiderschapsrol?

Deze vorm staat ook beschreven in het boek Building Tribes

WORKSHOP 5
 Waarderen van verschillen

Shirine Moerkerken

Hoe laat je verschillen, al lijken ze tegenstrijdig, naast elkaar bestaan? Verschillen in opvatting, verschillen in achtergrond, verschillen in gewoonten en werkwijzen, verschillende mensen. Hoe ga je om met de spanning die dat verschil met zich meebrengt? In deze workshop leer je verschillen te gebruiken bij het veranderen van je organisatie. Shirine licht in deze workshop al een tipje van haar nieuwe boek over verschil en conflict op!

 • Werken met en sturen op verschil in plaats van 'de neuzen dezelfde kant op'
 • Verschillen waarderen in plaats van deze weg te werken of op te lossen
 • Verschillen boven tafel halen als ze onder tafel zitten
 • Verschillen gebruiken om verandering te veroorzaken

 

 

 

congressoftware
 congressoftware